สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 13
30
ไม่ผ่าน ก.พ.
ป.โท-เอก
บุคคลทั่วไปหรือข้าราชการ
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 1,950 - 2,850 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.