การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 149 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)
2) วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
3) วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
4) วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์)
5) วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
6) วิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์)
7) วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์)
8) วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)
9) วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง)
10) สถานปนิก ระดับ 4
11) พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5
12) พนักงานอาชีวอนามัยฯ ระดับ 4
13) เศรษฐกร ระดับ 5
14) พนักงานบัญชี ระดับ 4
15) พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 4
16) พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
17) พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5
18) พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4
19) พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5
20) พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 5
21) พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
22) พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)
23) พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
24) นิติกร ระดับ 4
25) พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
26) พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
27) พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
28) พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
29) พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4
30) พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
4
28
5
4
9
1
3
4
2
1
1
1
1
5
1

3
2
9
2

10
1

1
2
12
2
8
23
3
1
2
ไม่ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://mrta.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 - 29  ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจ

No comments

Powered by Blogger.