กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
2) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
3) เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
4) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
5) นิติกรปฏิบัติการ
1
2
2
1
17
ผ่าน ก.พ.
ป.ตรี
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมเจ้าท่า ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 8 - 31  ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.