กรมพลศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
1
ผ่าน ก.พ.
ป.ตรี
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพลศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dpe.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
ราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.