กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. พนักงานนโยบายและแผน
2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา
4. พนักงานประจำสำนักงาน
11
20
9
10
ไม่ผ่าน ก.พ.
ปวช.-ป.ตรี
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจ

No comments

Powered by Blogger.