Header Ads

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 477 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการ
208
269
ผ่าน ก.พ. หรือไม่ผ่านก็ได้
ปวช. - ป.ตรี
บรรจุกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 - 530 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ภายในวันที่ 5 วันนับจากวันปิดรับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ





ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ
Post a Comment
Powered by Blogger.