กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 11 ตุลาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปั้นแม่เหรียญ)
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
6) เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน
7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5

1
1
5
2
5
1
ผ่าน ก.พ.
ปวส. - ป.ตรี
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 11 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.