สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก.พิเศษ) ประจำปี 2562 รับสมัครครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • ไฟล์แนบ คลิกที่นี่
  • สมัครสอบ (**สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ข. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการขนส่งทางบก และเป็นผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. เท่านั้น**)

No comments

Powered by Blogger.