สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561


ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านด้วยตนเองทางเว็บไซต์นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ผู้ไม่ผ่านเฉพาะภาควิชาภาษาอังกฤษ โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบซ่อมกับเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. อีกครั้ง

No comments

Powered by Blogger.