จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
43
ไม่ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค
ปริญญาตรี
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์  ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.