สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6. นายช่างปฏิบัติงาน(ช่างไฟฟ้า)
7. เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน
8. วิทยากรปฏิบัติการ
9. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3
1
1
7
5
1
4
1
1
2
ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค
ปวส.,ปริญญาตรี
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 - 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์  ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.