สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) นักทรัพยากรบุคคล
2) นักตรวจสอบภายใน
3) นักการเงินและบัญชี
4) นักจัดซื้อและการพัสดุ
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6) นักวางแผนโครงการ
7) นักจัดการงาน
8) นักองค์กรสัมพันธ์
9) นักการต่างประเทศ
10) นักสืบสวนสอบสวน
11) นิติกร
12) นักวิเคราะห์ธุรกิจ
13) นักเทคโนโลยี
50
ไม่ผ่าน ก.พ.
เงินเดือนระดับต้น 25,000.-
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 630 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://otcc.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.