กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 กันยายน 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
4
1
ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 6 - 26  กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจ

No comments

Powered by Blogger.