การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
รายละเอียดตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายด้านล่าง


124
ไม่ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
บรรจุในภูมิภาค
วุฒิ ม.3, ปวช.,ปริญญาตรี - โท
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 - 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://mea.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 - 23  สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.