กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1) นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ(ชายแดนใต้)
2) นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
3) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
4) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1
2
2
4
ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.