กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
รายละเอียดตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายด้านล่าง


89
ไม่ผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
บรรจุในภูมิภาค
มีใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการแพทย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 8 - 15  สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.