การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
รอประกาศ
67
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org/
ตั้งแต่ 11-20มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

#งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.