สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแตวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
1
1
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานประกันสังคม ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com/ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่ 8 - 15 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.