กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 48 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
3. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ก่อสร้าง)
4. นายช่างโยธาปฏิบัติการ
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
6. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
6
3
12
11
14
1
1
• ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมประมง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจุ

No comments

Powered by Blogger.