สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ
6
ผ่าน ก.พ.
× ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครสอบออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job.oncb.go.th/ ในวันที่ 5 กันยายน 2561
ตั้งแต่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดอย่างเป็นทางการไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
ราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.