สพฐ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 53 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นิติกรปฏิบัติการ
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
8. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
10. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3
6
3
6
10
2
1
15
1
6
ผ่าน ก.พ.
× ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com/ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
าร #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.