สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1
ผ่าน ก.พ.
× ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดอย่างเป็นทางการไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
าชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบ

No comments

Powered by Blogger.