ส.ศ.ช. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
7
× ผ่าน ก.พ.
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
 บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com/ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่ 28 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.