สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฏาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4
ผ่าน ก.พ. ป.โท
× ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com/ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 2 - 20  กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.