กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 มิถุนายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักสำรวจดินปฏิบัติการ
2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
3. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
5. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
4
2
3
5
1
8
1
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุต่างจังหวัด
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมพัฒนาที่ดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 8 - 28 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.