กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นิติกร
2. นักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร1)
3. นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
1
1
1
× ผ่าน ก.พ.
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค
× ปริญญาโท - เอก
ปริญญาตรี
× ปวส.
× ปวช.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.