กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฏาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
2
10
ผ่าน ก.พ.
× ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
บรรจุในภูมิภาค
× ปริญญาโท - เอก
ปริญญาตรี
ปวส.
× ปวช.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมวิชาการเกษตร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com/ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ


ไฟล์ประกาศ
- นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) คลิกที่นี่
- เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
งานราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.