กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2561ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
2
× ผ่าน ก.พ.
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค
ปริญญาโท - เอก
× ปริญญาตรี
× ปวส.
× ปวช.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมวิชาการเกษตร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com/ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 2 - 13 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
time

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
นราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.