กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
2. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
1
4
1
1
ผ่าน ก.พ.
× ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
บรรจุส่วนกลาง
× บรรจุในภูมิภาค


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job.dmcr.go.th/ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่
าชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจ

No comments

Powered by Blogger.