กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกรฎาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
2. วิศวกรปฏิบัติการ
3. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2
1
1
1
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com/ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรรจ

No comments

Powered by Blogger.