สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 67 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563


  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 67 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบภาคผนวก
  • สมัครสอบออนไลน์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

No comments

Powered by Blogger.