สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1.นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
1
• ต้องผ่าน ก.พ. ก่อนเท่านั้น
2.นิติกรปฏิบัติการ
2
3.วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
1
4.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5
5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1
6.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
1
7.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
1
8.นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
2
9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2
10.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2
11.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
30
12.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
16
13.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
2
14.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
1
15.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
1
16.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
2
17.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
16
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

ไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่ 
ราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.