สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ป.โท)
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ป.ตรี)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ป.โท)
1
1
4
1
1
• ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://acfs.thaijobjob.com/ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 5 กรฏาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบร

No comments

Powered by Blogger.