กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com/ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม

No comments

Powered by Blogger.