Header Ads

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2561

Post a Comment
Powered by Blogger.