สำนักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
นิติกรปฏิบัติการ (ป.โท)
3
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com/ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 28  พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลดด้านล่างNo comments

Powered by Blogger.