กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
2. นักโภชนาการปฏิบัติการ
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
8. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2
1
1
40
10
10
3
1
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 430 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติมNo comments

Powered by Blogger.