กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ป.โท)
2. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)
3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
12
1
1
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 30  พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลดด้านล่าง

No comments

Powered by Blogger.