กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 310 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
8. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
10. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
10
1
1
26
54
59
100

50
6

3
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการปกครอง ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 430 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 31  พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลดด้านล่าง

No comments

Powered by Blogger.