สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
1.เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.โท)
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6
2
1
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 2 – 26  เมษายน  2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.