กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. นิติกร
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)
 2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com/ ในวันที่ 25 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.