กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
1. นายช่างโยธา
17
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. บรรณารักษ์
1
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
1
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2
5. วิศวกรโยธา
2
6. วิศวกรเครื่องกล
1
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทางหลวงชนบท ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com/ ในวันที่ 26 เมษายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.