กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ป.โท)
2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ไฟฟ้ากำลัง)
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 5 อัตรา
1 อัตรา
30 อัตรา
3 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมทางหลวง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.