กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ป.เอก)
4


• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
1
3. เภสัชกรปฏิบัติการ
1
4. เภสัชกรปฏิบัติการ (ป.โท)
1
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร

วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอบใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com/ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.