กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 5 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.