สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
นิติกรปฏิบัติการ
4
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร

วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอบใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงบประมาณ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com/ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 – 22  พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.