กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอาศยานทั่วประเทศ จำนวน 695 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน(อัตรา)
หมายเหตุ
ตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
695


• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร

วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอบใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมท่าอากาศยาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ แต่ละตำแหน่งแตกต่างกงัน

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 23  เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.