กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1.นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
2.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 160 อัตรา
27 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.