กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2.วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
3.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 3 อัตรา
1 อัตรา
13 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมการข้าว ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ricethailand.job.thai.com/ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.