การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
พนักงาน (ปวช. ป.โท)
รวม 400 อัตรา
• โปรดอ่านรายละเอียดในเว็บ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.pea.co.th/ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.